Ongediertebestrijding

Specialist ongedierte bestrijden overal in België

Ratten bestrijding gezocht? Bruine en zwarte ratten vormen een behoorlijk gezondheidsrisico voor mensen en dieren. Zij brengen ziekten over en zijn tevens één van de grootste bevuilers (uitwerpselen en urine) van onze voedselvoorraden. Ratten kunnen ziekten overbrengen zoals TBC, salmonella, E. coli en de ziekte van Weil. Ratten kunnen ook allergische reacties veroorzaken en dragen vlooien, mijten en teken bij zich.

Zij zorgen eveneens voor een grote reeks ongemakken zoals doorgeknaagde kabels of elektrische leidingen en vernielde of bevuilde verpakkingen. Ratten kunnen overal voorkomen : woningen, schuren, velden, waterlopen, storten, rioleringen. Een professionele ratten bestrijding is dan ook aan te bevelen want één rat brengt per nest 8-12 jongen voort en kan tot 7 nesten per jaar produceren.

Professionele ratten bestrijding

Als er veel ratten in huis of op een bedrijfsterrein zijn, is het raadzaam om professionele ratten bestrijding te hulp te roepen. Na een grondige inspectie van en om het object worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht. In deze lokaasdepots of kisten die speciaal voor ratten bestrijding zijn ontworpen wordt giftig lokaas uitgezet.

Ratten bestrijding methoden

De gebruikte knaagdier bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) voor ratten bestrijding, die door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen zijn goedgekeurd, zijn z.g. anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Met behulp van vloeibare middelen worden aantrekkelijke lokazen vsamengesteld, geschikt voor toepassing onder specifieke omstandigheden. Deze lokazen moeten tenminste enige weken worden aangeboden om doding te veroorzaken. Na 2 à 7 dagen opname treedt pas na 7 à 14 dagen sterfte op.

preventieve ratten bestrijding,

Door preventieve ratten bestrijding, met name regelmatig een inspectie van terrein, gebouw en opgeslagen producten, kunnen problemen worden voorkomen. Let daarbij altijd op mogelijke verblijfplaatsen in het gebouw en de hygiëne in het algemeen.

Tips voor ratten bestrijden:

  • Tracht te voorkomen dat ratten voedsel, water, schuil- en nestelplaatsen vinden
  • Zorg voor goed sluitende ramen en deuren, ook in stallingen en bergplaatsen
  • Ruim  in en rond gebouwen regelmatig op: dit voorkomt men schuil- en nestelplaatsen en je houdt hierdoor een goed overzicht om eventuele sporen van ongedierte
  • Stapel verpakte veevoeders los van de muren en in losstaande stapels, zodat inspectie en het uitzetten van vergif gemakkelijker wordt.
  • Vermijd lekkende kranen en leidingen, plasjes, putjes, waterbakjes, teneinde ratten geen drinkwater te bieden.
  • Gebruik zoveel mogelijk plastic tonnen en gesloten emmers voor het opslaan van diervoer en ander eetbaar materiaal
  • Sla afval en voedselresten op in afgesloten vuilnisbakken of containers uit duurzaam materiaal
  • Vraag bij twijfel ondersteuning van professionele ongedierte bestrijding